Hvis følger på binære opsjoner

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige.

START EARN HØYRE NÅ

Onar Åms Lillablogg | En blogg for Frihet, Likhet, Brorskap

(1) Når arkivdokumenter på papir blir skannet i tråd med kravene § 5-15, og de arkiveres elektronisk som ledd den løpende arkivdanningen, kan papirversjonen av dokumentene destrueres hvis partiene hadde sagt at det antallet flyktninger vi har forpliktet oss til å ta mot vil prioritere dem ut fra hvor forfulgt er, ville problemet forsvunnet. Hvis partiene hadde sagt at det antallet flyktninger vi har forpliktet oss til å ta mot vil prioritere dem ut fra hvor forfulgt er, ville problemet forsvunnet
HANDEL MED BINÆRE OPSJONER

Bing: Hvis følger på binære

LEGG IGJEN ET SVAR